Kontentke ótiw

Ku'nxoja - Ku'n qayda?: Ózgerisler arasındaǵı ayırmashılıq

84 байт өшірілді ,  15 жыл бұрын
redaktorlaw anıqlaması joq
k (Ku’nxoja - Ku’n qayda? moved to Ku'nxoja - Ku'n qayda?: Tırnaqsha qa'te qoyılg'an)
Өңдеу түйіні жоқ
Ordiq oraq, shaptıq otın, qazdıq jap,
Terdik masaq, iynimizge saldıq qap,
Jas o’mirdeo'mirde gu’ldeygu'ldey solıp, boldıq sap,
Bul ju’ristenju'risten endi bizge ku’nku'n qayda?
 
Oraq orıp, o’miro'mir boyı boldıq qul,
Islesek te, alalmadıq qarapul,
Ne jananlar bayı o’lipo'lip, qaldı tul,
Endi bug’anbug'an jaynap-jasnar ku’nku'n qayda?
 
Ku’niKu'ni-tu’nitu'ni ordıq pishen salını,
Gu’zdin’Gu'zdin' ku’niku'ni jıydıq pisken tarını,
O’mirinsheO'mirinshe bir toymag’antoymag'an qarını,
Ash-jalan’ashjalan'ash biz sorlıg’asorlıg'a ku’nku'n qayda?
 
Salıq salıp usı ha’lgeha'lge ha’rha'r dayım,
Salıg’ınSalıg'ın salıwg’asalıwg'a biz boldıq qayım,
Bir jurtım bul waqta boldı uwayım,
Bul ju’ristenju'risten endi bizge ku’nku'n qayda?
 
İyinge tartarlıq ja’neja'ne joq kiyim,
Ha’mHa'm de ag’ayinag'ayin joq, qa’wenderqa'wender beyim,
Ko'silip jatarg'a ja'ne joq u'yim,
Ko’silip jatarg’a ja’ne joq u’yim,
Bul ju’ristenju'risten endi bizge ku’nku'n qayda?
 
Tapqanımız jetpey qara tengege,
Awıstırıp kiyim alıp kiyerge,
Ha’mHa'm bazarlıq qatar-qurbı jen’gegejen'gege,
Alıp barar endi bizge hal qayda?
 
Ashıg’ımAshıg'ım bar edi, talmaday boyı,
Qatarınan artıq aqıl ha’mha'm oyı,
Bolar dep quwang’anquwang'an jaqsılıq toyı,
Jiyemurat ko’retug’ınko'retug'ın ku’nku'n qayda?
</poem>
 
0

өңдеме