Rawajlanıwdın' o'zbek modeli

QARAQALPAQ WİKİPEDİASININ' MAG'LIWMATI
Jump to navigation Jump to search

O'zbekstan – o'zine ta'n g'a'rezsiz rawajlanıw jolın tan'lap alg'an ma'mleket. Bul jol – ja'ha'nde o'zbek modeli dep ta'n alıng'an rawajlanıw jolı. Onin' ratsional mazmunı ja'miyetti revolyutsiyalıq ta'rtipte emes, ba'lki evolyutsion ra'wishte reformalastırıwdı na'zerde tutadı.

Ga'rezsizliktin' da'slepki jıllarında Prezident İslam Karimov basshılıg'ında reformalar strategiyası islep shıg'ıldı. Bunda rawajlang'an ma'mleketlerdin' bazar qatnasıqlarına o'tiw ta'jriybesi, ma'mleketimiz bastan keshirgen tariyxıy sınawlar ha'm olardın' sabaqları, xalqımızdın' turmıs ta'rizi tiykar etip alındı. Usınday jag'dayda jurtbasımız ta'repinen ja'miyettegi reformalastırıwdın' teren' ilimiy tiykarlang'an to'mendegi belgili bes printsipi ju'zege keldi.

Birinshi printsip. Ekonomikanın' siyasattan u'stinligi. Ekonomikalıq reformalar hesh qashan siyasattın' son'ında qalmaw kerek, ol birde-bir ideologiyag'a bag'ındırılıwı mu'mkin emes. Ishki ha'm sırtqı ekonomikalıq qatnasıqlar ideologiyadan azat bolıwı lazım.
Ekinshi printsip. Ma'mleket – bas reformatorshı. Ol reformalardın' joqarı da'rejede alıp barılıwın belgilep beriwi kerek, jan'alanıw ha'm o'zgerisler siyasatin islep shig'ıwı ha'm onı izbe-izlilik penen a'melge asırıwı lazım.
U'shinshi printsip. Ja'miyet turmısının' barlıq tarawlarında nızamnın' u'stemligi. Demokratiyalıq jol menen qabıl etilgen Konstitutsiya ha'm nızamlardı hesh ga'p-so'zsiz ha'mme hu'rmet etiwi ha'm qabıl etiwi sha'rt, nızam boyınsha is alip barılıwı kerek.
To'rtinshi printsip. Xalıqtın' demografiyalıq jag'dayın esapqa alg'an halda, ku'shli sotsialliq siyasat ju'rgiziw. Bazar qatnasıqların ja'riyalaw menen bir qatarda, xalıqtı, a'sirese kem ta'miyinlengen shan'araqlardı, balalar ha'm u'lken jastag'ı adamlardı sotsiallıq qorg'aw ma'selesinde aldın ala ta'sirli sharalar ko'riliwi lazım.
Besinshi printsip. Bazar ekonomikasında obyektiv ekonomikalıq nızamlardın' talapların esapqa alg'an halda, puxta oylanıp basqıshpa-basqısh o'tiw.

Usı printsipler O'zbekstannin' o'z g'a'rizsiz ha'm rawajlanıw jolının' tiykarın, o'tiw da'wiri da'stu'rinin' tiykarın quraydı. Olardın' a'melge asırılıwı ma'mleketimizde sotsial-siyasiy turaqlılıqtı, en' baslısı, bazar qatnasıqların izbe-iz alıp barıwdı tamiyin etedi.