Ólim jazası

Wikipedia, erkin enciklopediya

O'lim jazasi bul ma'mleket jaza retinde kimdidur o'ltiriwine aytiladi. Bul jaza en' awir jinayatlar, misalig'a birewdi ol'tirgen adamg'a beriledi.

O'lim jazasi keyingi a'sirlerde azayip barmaqta. Bunin' sebebi o'lim jazasi haqqinda qizg'in tartisli ma'sele esaplanadi.

Du'nyanin' u'shten bir ma'mleketlerinde o'lim jazasi ruxsat etiledi. Qitay, Yaponiya ha'm Iran o'lim jazasin qollanatug'in ma'mleketler qatarina kiredi. Kanada, Avstralia, Meksika ha'm Evropa Awqamina kiriwshi ha'mme ma'mleketler o'lim jazasin toqtatqan ma'mleketler qatarina kiredi.

Ko'pshilik ma'mleketler o'lim jazasin adam o'ltirgenlerge, zorlag'anlarg'a yamasa terroristlerge paydalanadi. Avtoritar yamasa Totalitar ma'mleketler kishi jinayatlar ushinda, misali ushin urliq islew yamasa hu'kimetke qarsi bolg'anlarg'a qollanadi.

2005-jili o'lim jazasin qollaniw boyinsha Qitay (100 den kem bolmag'an), Iran (94 ten kem bolmag'an), Irak (89 dan kem bolmag'an) en' ko'p o'lim jazasin qollang'an ma'mleketler esaplanadi.

Bazi bir adamlar o'lim jazasin paydalaniw jaqsi, sebebi bul jaza awir jinayatlardin' aldin aladi dep esaplasa, basqa adamlar o'lim jazasi ayipsiz adamg'a beriliwi mu'mkin dep esaplaydi.

Ha'zirgi ku'nde o'lim jazasinin' to'mendegi tu'rleri qollaniladi:

  • Elektr stuli.
  • O'ltiriwshi inyeksiya (ukol).
  • Atiw.
  • Asiw.
  • Alqimin buwiw.
  • Tas ilaqtiriw.
  • Basin kesiw.