Ba'dik

Wikipedia, erkin enciklopediya

Ba'dik ― bul salt jırı en’ eski saltlardan bolıp esaplanadı.

Adamlar qosıqtın’ ku’shi menen denesine ba’dik jarası shıqqan balanı emlemekshi bolg’an. Awırg’an balanı ku’n batardın’ aldında ortag’a jatqarıp qoyıp kollektiv bolıp qosıq aytqan. Ba’dik jırlarında adamlardın’ otqa tabınıwshılıq da’wirin ko’riwge boladı. Ba’dik gu’lapsan jırlarının’ u’lgisi to’mendegishe boladı:

Ba’dik ala,
Ba’dikti ko’shire ko’r, “alla tala”,
İzin’nen jiberermen otlı shala,
Ba’dik qurg’ur
Qa’yerinde turadı qa’dik qurg’ir,
Otırayın degende ashpa turg’ır,
Quwg’ırdang’a jıg’ılıp moynı sın’g’ır.
Ko’sh ba’dik, ko’sh ba’dik, saylarg’a ko’sh,
Asuw-asuw biyik tawlarg’a ko’sh,
Onnan jaylaw tappasan’, men aytayın,
Qoy aydap jılqı sawg’an baylarg’a ko’sh.

Ba’dik da’stu’r jırının’ bir tu’ri “Gu’lapsan” bolıp atalg’an. Adamlar jır, qosıq arqalı awırıwdi emlewge boladı dep tu’singen.

A’debiyatlar[redaktorlaw | derekti jańalaw]

  1. Q. Ayimbetov. Xalıq danalıg’ı. No’kis: “Qaraqalpaqstan” baspası, 1968, - 297-b.