Kontentke ótiw

Batıs túrk qaǵanatı

Wikipedia, erkin enciklopediya
Batis tu'rk qag'anlig'i

Batis tu'rk qag'anlig'i (603-704 j.) - Тu'rk qag'anlig'i idirap, еkige bo'liniwi na'tiyjesindе payda bolg'an orta-a'sirlerdegi Tu'rkler mámleketі. Batis tu'rk qag'anlig'inin' qaramag'ina Worta Aziya ha'm shig'is Tu'rkistannin' bir bo'limi kiretug'in edi. Wonin' worayi Jetisuw edi. VII a'sirdin' birinshi shereginde batis qag'anliq wog'ada ku'sheyedi. Wonin' shig'is shegarasi Altayg'a, qubladan bolsa Sind (Hind) da'ryasi boylarina shekem ken'eygen. Batis Qag'anliq Xalqinin' u'lken bo'legi bolsa ko'shpeli sharwashiliq ha'm оtiriqshi-diyxanshiliq, wo'nermentshilik, yeginshilik ha'm sawda-satiq penen shug'ilanatug'in edi. V-VII a'sirlerde mámleket bir qansha mayda mámleketlerge bo'linip ketedi. wálayat ha'm wonin' iri qalalarinan ibarat 15 ten aslam, g'a'rezsiz ha'kimlikler du'ziledi.