Bit

Wikipedia, erkin enciklopediya

Bit (inglissheden binary digit) — en' belgili informatsiyanın' o'lshem birliklerinin' biri.

Ko'z-qarasqa baylanıslı halda bittin' anıqlaması to'mendegilerden birewi bolıwı mu'mkin:

1. Ekilik sanaq sistemasındag'ı kodtin' bir razryadı.

2. Shennon boyınsha bit — ten' itimallı waqıyalar itimallıg'ının' ekilik logarifmi.

3. Shennon boyınsha, eki ten' itimallı na'tiyjege iye bolg'an tajriybede bolatug'ın informatsiya sanına ten' bolg'an tiykarg'ı informatsiya o'leshem birligi.

Esaplaw texnikasında, ko'binese hu'jjetlerde ha'm standartlarda bit so'zi ekilik razryad sıpatında isletiledi.

Logorifmnin' basqa tiykarları[redaktorlaw | derekti jańalaw]

Bit (aq-qara) — en' belgili informatsiyanın' o'lshem birliklerinin' biri.

Ekilik logorifmnin' tiykarın e ge, 3 ke yamasa 10 g'a almastırsaq, az isletiletug'ın nat, trit ha'm xartli=dit o'lshem birliklerin alamız. Olar sa'ykes tu'rde bitke ten'.

To'mendegilerdi de ko'rip shıg'ın'[redaktorlaw | derekti jańalaw]