Laozi

Wikipedia, erkin enciklopediya
Lao Tzi

Lao Tzi (老子 Lǎozi, sonday-aq Lao Tsu dep jaziladi) en' ataqli Qitay filosoflarinin' biri bolg'an, lekin onin' jalgiz adam ekenligi, yamasa Lao Tsi menen baylanisli pikirler bir neshe adamlarg'a tiyisliligi tastiyiqlanbag'an. Usinin' na'tiyjesinde, onin' tuwilg'an ku'ni aniq emes. Ol Tao Te Ching (道德經) kitabin jazg'an. Bul kitapta jaziliwinsha, Tao ("Jol") o'zgermeydi ha'm ol haqiyqatliq esaplanadi. Onin' Taoizm ag'imi Qitayda u'lken ta'sirge iye boldi. Lao Tzi Taoizmde (Daoizm) xaliqtin' Joqarg'i Xojayini dep ataladi. Qitaysha Lao Tzi ismi "Jasi u'lken Xojayin" dep awdarmalanadi.