Marko Polo

Wikipedia, erkin enciklopediya
Marko Polo portreti

Marko Polo (Marco Polo) - (15-sentyabr, 1254, Veneciya — 8-yanvar, 1324) — italiyalıq sayaxatshı ha'm jazıwshı. Marko Polo 1271—75 jıllarda veneciyalıq sawdagerler menen birge kemede Kishi Aziya yarım atawının' qubla-shıg'ıs qırg'aqlarına, Ol jerden Bag'dad, Basra, Tebriz ha'm Kerman qalasına kelgen, son' Balx, Qashqar, Xotan, Kampichu (Gan-chjou) qalalarına ha'm Gobi sho'lin kesip o'tip Qaraqurımg'a jetip barg'an. Marko Polo Qıtayda 17 jıll jasag'an, Qu'bilayxan sarayında 1292 jılg'a shekem onın' xizmetinde bolg'an. Ol ma'mleketdin' tu'rli wa'layatların barip ko'rgen. Marko Polo Xanbaliq (Pekin) qalasınan myanmarlıqlardın' birinshi ma'mleketi Pagannın' 11 —13-asirlerde paytaxtı bolg'an Pagan qalasına (ma'mleket orayına) sayaxat qılıp, ja'ne arqag'a qayıtqan. Son' qubla Qıtay ten'izi, Bengaliya qoltıg'ı, Arabıstan ten'izi, iran arqalı 1295 j. Watanına qaytıp barg'an.

Rustichano menen birge "Marko Polo kitabı"n (1298) jazıp qaldırg'an. Bul shıg'arma Kavkaz xalıqları, iran, Qıtay, Mangoliya, Hindistan, Indoneziya ha'm b. ma'mleketler geografiyası, etnografiyası ha'm tariyxı haqında kerekli mag'lıwmatlar beredi; ja'nede, onda xalıq miyrasları, ra'wayatlar, ertekler ha'm bar. Basqa Evropa tillerine awdarılg'an bul kitap 14—16-a.lerde jasag'an ten'izshiler, jazıwshılar ha'm sayaxatshılar (ma'selen X. Kolumb ha'm L. Ariosto)g'a ta'siri u'lken bolg'an.[1]

Siltemeler[redaktorlaw | derekti jańalaw]

  1. O'zbekistan ensiklopediyası. Tashkent, 2000-jıl