Nefron

Wikipedia, erkin enciklopediya

Nefronlar[redaktorlaw | derekti jańalaw]

Nefronlar. Búyrek juda kop nefronlardan ibarat. Nefron biiyrektin duzilisi ham funkcional birligi bolip esaplanadi. Harbir nefronmn uzinligi 50-55 mm, barliq nefronlardin uzinligi 100 m ge jetedi. Eki buyrekte 2-2,5 mln nefron boladi. Harbir nefron Shumlyanskiy-Baumen kapsulasi, onm ishinde jaylasqan mayda qan tam irlan - Malpigi shatisiwi, kapsuladan baslanatugin birlemshi iyrek tarizli kanalshalar, Genie saqiynasi ham ishki ekilemshi iyrek tarizli kanalshasman ibarat (62-suwret). Nefronlar kapsulasi, birlemshi ham ekilemshi kanalshalar buyrektin qabiginda, Genie saqiynasi omn yadro boleginde jaylasqan. Nefronlardin ekilemshi iyrek tarizli kanalshalari buyrektin toplawshi kanalshalarina ashiladi. Toplawshi kanalshalar buyrek qabiginan baslamp, buyrek yadrosindagi piramidalar sorigishlarina tutasadi. Sorgishlar buyrektin kishi keselerine ashiladi. Buyrek kapsulasi sirtqi ham ishki diywali araligi quwisligi nefron kanallarina tutasqan. Kapsula ishki diywali Qan tamırınan diywalina jabisqan bolip, olar arqali kapillyarlardagi qannan kapsula diywali arasindagi tesikke birlemshi sidik filtrlenip otedi. Nefronlardin duzilisi ham funkciyasi buyrektin qan aylamw sistemasi duzilisine saykes keledi. Buyrek arteriyasi buyrek darwazasinan otkennen,izbe-iz kóp ret shaqalanip, kapillyarlar shatisiwin payda etedi. Shatisqan kapillyarlar qayta tutasip, arteriolalardi payda etedi. Arteriolalar kapsuladan shigip, jane kapillyarlarga bolinip, ekilemshi iyrek tarizli kanalshalarm orap aladi. Olar izbe-iz tutasip, daslep kishilew, son lilkenlew venalardi payda etedi. Solay etip, biiyrekte qan tam irlan eki ret kapillyarlar shatisiwin payda etedi. Birlemshi kapillyarlar shatisiwi bdyrek kapsulasi ishinde jaylasqan, ekilemshi shatisiw bolsa nefron kanalshaların orap turadi.

Derek[redaktorlaw | derekti jańalaw]

Bilogiya(adam hám onıń anatomiyası)8-klass sabaqliģı