Nikola Tesla

Wikipedia, erkin enciklopediya
Nikola Tesla

Nikola Tesla (Serb kirill a'lipbesinde: Никола Тесла) (10 Iyul' 1856 – 7 Yanvar' 1943) - oylap tabiwshi ha'm mexanika ha'm elektr tarawi injeneri. Avstriya Imperiyasi, Xorvatiya Krajinasi, Smiljanda tuwilg'an ol Avstriya Imperiyasinin' puxarasi bolg'an etnik Serb edi ha'm keyinirek Amerika puxarasi boldi. Tesla tez-tez zamanogo'y dunyanin' en' a'hmiyetli ilimpazi ha'm oylap tabiwshisi, "jerdin' betine jaqtiliq keltirgen adam" dep qaraladi. Ol 19 a'sir aqiri 20-a'sirdin' basindag'i elektr ha'm magnetizm tarawlarina qosqan a'hmiyetli u'lesleri menen belgili. Teslanin' patentleri ha'm teoriyaliq isleri o'zgermeli ag'im elektr toki (AC) sistemalari, sonin' ishinde Ekinshi Sanaat Revolyutsiyasin alip kelgen polifaza tok tarqatiw sistemalari ha'm AC motordin' tiykarin saldi.

  • Белград қаласының орайлық бөлиминде Никола Тесла музейи жайласқан.
  • Сочи қаласында (Международная 6 көшесинде) "Никола Тесла электр музейи ("Электрический Музей Николы Тесла").
  • АҚШтың Нью-Йорк қаласындағы Тесла Вондерклиф илмий орайы 2020-жылы ажыратылан грант (750 000 доллар) себепли бир лабораторияны Тесла ҳә оның мийрасы музейине, билимлендерииў ҳәм изертлеў орайына ҳәм Исбилерменлик ҳәм технологиялар программасына айландырады.