Puqarasızlıq

Wikipedia, erkin enciklopediya

Puqarasızlıq shaxstın' hesh bir milliy mámlekettin' puqarasızlıg'ına iye bolmawı. Puqarasız shaxslar (apatridlar) huqıqsız bolmawı kerek. Ulıwma olardın' huqıqıy da'rejesi olar jasap atırg'an mámlekettin' ishki nızamları menen belgilenedi. Ózbekstanda puqarasız shaxslardın' da'rejesi sırt ellik puqaralardın' da'rejesine ten'lestirilgen. Bunda tek bir ayrıqshalıq bar, yag'nıy olarg'a sırt el diplomatiyalıq wa'kilxanaları ja'rdem ko'rsetiwge haqılı emes. Olar sırt el puqaraları kibi a'skeriy minnetke ha'm saylaw huqıqlarına iye emes. Puqarasız shaxslarg'a da sırt el puqaraları usap ayrım ka'siplik shekleniwler qollanıladı. Ózbekstan ishki ilajlar menen sheklenip, puqarasız shaxslarg'a tiyisli hesh bir xalıqaralıq sha'rtnamada qatnasqanı joq. Ma'selen, Ózbekstannın' puqaralıq haqqındag'ı nızamına muwapıq Ózbekstan aymag'ında tuwılg'an puqarasız shaxstın' perzenti Ózbekstan Respublikası puqarası esaplanadı.

İshki nızamlarda qanday hu'jjetler ha'm faktorlar shaxstın' anaw yamasa mınaw mámleket puqarası ekenliginin' da'liyli bolıp xızmet etiwin belgileydi. Ózbekstan Respublikasının' Puqaralıq haqqındag'ı nızamına muwapıq puqaralıqtı tastıyıqlawshı da'slep pasport, pasport alg'ang'a shekem tuwılg'anlıq haqqındag'ı guwalıq esaplanadı. Ko'p sırt el mámleketlerinde sudta puqaralıqtı anıqlaw protsedurası bar.