QR kod

Wikipedia, erkin enciklopediya

Birinshi QR kod 1994-jilda Denso-

Wave yapon kompaniyasi tárepinen oylap tabilg'an. Da'slep kod avtomobilsazliq sanaatinda isletilingen, keyinirek ol dunyanin turli tarawlarinda qollanilgan.