Sekundomer

Wikipedia, erkin enciklopediya

Sekundomer — waqi't arali'gi'n sag'at, minut, sekund ha'm sekunddi'n' u'leslerinde wo'lsheytug'i'n a'sbap. Sekundomerdin' tiykarg'i' mexanizmleri sag'at/dikine uqsas. Birinshi S 19-a. aqi'ri'nda payda bolg'an; wonda tek bir sekund tili boli'p, waqt arali'gi' sekundda wo'lshengen (ati' igundan). Qaltada ali'p ju'riletugi'n, qolga tag'i'ladigan ha'm stolga qoyi'latug'i'n S.lerge bo'linedi. S.de tildi ju'rgizib jiberiw, toqtati'w ha'm no'lge qaytari'w mu'mkin. S.din' mexanik, elektr ha'm elektron tu'rleri bar. Kvars generatorinan isleytug'i'n elektron S. ju'da ani'q isleydi. S. sanaat, sport ha'm basqa jerlerde isletiledi.

Siltewler[redaktorlaw | derekti jańalaw]