Kontentke ótiw

Termosfera

Wikipedia, erkin enciklopediya

Termosfera 90-800 km biyiklik araliginda jaylasqan. Bul hawa qatlaminin' joqari temperaturasi ha'm joqari da'rejede molekulalardin' ionlasiwi menen ajiralip turadi. Temperatura joqarg'i qatlaminda – 800C-dan joqari bo'leginde +3600C-shekem artadi. Ionlardin' 1 sm3 degi mug'dari 1015-106 esaplanadi.