Transformator

Wikipedia, erkin enciklopediya

Transformator, elektrik tog'in yaki toqtin' ku'shin azaytiw yaki uzatiw u'shin qolanilatug'in elektrik a'njamidir.

Transformatorlardin' sxemasi
Transformatordin' su'wreti
Transformator
Orta tok ku'shi menen isleytin transformator
(NP/NS) 2 = a2.