Babur Zaxiretdin Muxammet

Wikipedia, erkin enciklopediya

Zaxiretdin Muxammet Babur (1483, Fergana - 1530) — o'zbek jaziwshisi, sa'rkerde. (1526). Baburdin' «Baburnama» atli pu'tin du'nyag'a belgili kitabi bar, onda saqibtin' avtobiografiyasi bayan etilgen. Bul kitap u'sh bo'limnen (Fergana, Kabul, Hindistan) ibarat bolip, onda 14931529 jillardag'i tu'rli waqiyalar bayan etilgen. Ol kitapda avtobiografik mag'liwmatlardan basqa, Yoris Jaziwlari da bar. Onda Orta Aziyanin', Awg'anistanin', Hindistanin' ta'biyati, qalalari ha'm turmisi bayan etilgen, jasulli dawirlesleri (Nawayi, Beruniy ha'm b.) barada mag'liwmatlar berilgen. «Baburnama» o'zbek a'debiyatinda avtobiografik janrdin' ekkinshi nusqasi esaplanadi.