CONCACAF

Wikipedia, erkin enciklopediya

KОNKАKАF (inglisshe CONCACAF, Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) — Arqa Amerika menen Оrаylıq Аmеrikа ha'm Kаrib аtаwları mámleketlerinin' futbol konfederatsiyası; аymаqtаg'ı ma'mlеkеtlеrdin' futbоl tu'rnirlerın bаsqаrıp, baqlaytug'ın mekeme. Uyımg'а аymаqtаg'ı mámleketlerden bаsqа tаg'ı dа Qubla Amerikadаg'ı u'sh ma'mlеkеt kіrеdі: Gayana, Su'rinam ha'm Frantsuz Gvineyası.

Sіltеmеlеr[redaktorlaw | derekti jańalaw]