Kosovo

Wikipedia, erkin enciklopediya

Kosovo Evropada jaylasqan ma'mleket. Kosovo respublikası rásmiy túrde tolıq Serbiya respublikasina qarashli. Kosovo 2008--jil 17-fevralda o'z g'arezsizligin jariyalag'an bolsa da BMSh onin' g'arezsizligin toliq ta'n alamdai.Xalqi.Kosova xalqi 1,9mln adam bolip onin' tiykarin albanlar quraydi. Etnik qurami boyinsha 2-orinda serbler turadi. Sonday aq ma'mlejette chernogor, turk, bosnyan, ciganlarda jasaydi. Paytaxti Prishtina qalasi xalqi 200 min'nan artiq. Iri qalalari Prizren, Gnilane.

Ekonmikasi[redaktorlaw | derekti jańalaw]

Kosovo industrial agrar ma'mleket. Ma'mlejette indiy, germaniy, kadmiy, talliy, ceolit qazip alinadi. 2008-2012-jillari ja'ha'n ekonomikaliq krizisinde Kosovo ekonomikasi 4,5%ke kemeydi ha'm Evropanin' en'kambag'al4 ma'mleketinen biri boldi. Kosovoda inflyaciya pa's lekin jumissizliq joqari 2005-jili 45,4%ke shekem ko'terildi.2010-jili 30%ke tu'sti. 2007-jili BMSh Kosovog'a 150 mln evro insanparwarliq jardemin ko'rsetti. Kosovo JIO'si 1,2mlrd$ eksport 90-130mln€ importi 1,3mlrd €g'a ten'.