Shiraz

Wikipedia, erkin enciklopediya

Sheraz.Iran qublasindag'i qala.Fars ustaninin' orayi.Xalqi 2mlnnan artiq .Transport jollari kesilisjen jerde jaylasqan.Aeroporti zaliqaraliq a'hmiyetke iye.Sheraz taniqli shayirlar Saadiy Sheraziy ha'm Hafiz Sheraziydin' watani.eramizdan buring'i 6-asirde Sheraz jaqininda Persepol qalası jaylasqan.7-a'sirde arablar iyelegen,13-a'sirde mongollar,14-a"sirde temuriyler,16-a'sirddle Safaviyler iyeleydi.