Sociallıq ilimler

Wikipedia, erkin enciklopediya

Sotsialliq ilimler adamlar toparinin' h'am adamlardin' sotsialliq o'mirin izertlewshi ilimnin' tarawlari bolg'an antropologiya, kommunikatsiya, kriminologiya, ekonomika, geografia, tariyx, siyasiy ilim, psixologiya, ja'miyet taniw ha'm sotsiologiyalardi o'z ishine aladi.