Bashqurt tili

Wikipedia, erkin enciklopediya

Bashqurt tili (Bashqurtsha: Башҡорт теле) — bir qıpshaq toparına kiriwshi tili. túrk tillerinnen biri. Bashqurt xalqınıń ana tili. Bashqurtıstanda ma'mleketlik til.

A'lifbe[redaktorlaw | derekti jańalaw]

Аа Бб Вв Гг Ғғ Дд Ҙҙ Ее Ёё
Жж Зз Ии Йй Кк Ҡҡ Лл Мм Нн
Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Ҫҫ Тт Уу
Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ
Ыы Ьь Ээ Әә Юю Яя