Iraq

Wikipedia, erkin enciklopediya

Iraq Respublikası — Jaqin shig'istin' shig'is ha'm araq-shig'isinda jaylasqan.Paytaxti Bagdad. Xaliq.Irak xalqi 40 mlng'a jaqin bolip.Aqurg'i waqitlaedag'i siyasiy jag'day sebepli xaliq aniq qansha ekenligi tuwralibaniq mag'liwmat joq.Xalqinin' milliy qurami tiykarinan Irak arablari,kurd,aramyan,assur,irak tirkmenleri,parsilar quraydi.Xalq tabiyiy ko'beyiwi joqari.Iri qalalari Bagdad,Mosul,Basra.